top of page

盡顯疫情下離異家庭的心底話

小編在數月來見到好多同住家長在疫情下充滿擔心及照顧壓力; 亦聽到好多小朋友在停課期間感到鬱悶與無耐...... 😢

抒緩以上既心理壓力並唔係口罩及洗手液可以做到, 而係有人能給予一份箇中既體諒...

我地見到有好多非同住家長都能夠理解暫停探視係現時保護子女既最佳安排. 而更有非同住家長為子女 "撲" 防疫用品, 以及更理解同住家長在遙遙無期的停課期間既照顧壓力. 💪💪 有時候, 疫境可能係危, 但人既靈活及理解, 總會將危轉為機 !46 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentáře


bottom of page